โภชนาการหมายถึง

โภชนาการหมายถึง การมีอาหารเพียงพอและได้สัดส่วนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์ในการมีสุขภาพที่ดี ประเทศใดที่คนกินดีมีโภชนาการสมบูรณ์และมีพลังในการพัฒนาประเทศหากคนในประเทศนั้นให้ความสนใจและ เข้าใจเรื่องโภชนาการสามารถนำความรู้ที่ได้ ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวและจะเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขและลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการที่เราเผชิญอยู่ในประเทศไทย โภชนาการ (โภชนาการ) หมายถึง อาหาร (อาหาร) ที่เข้าสู่ร่างกายและนำไปใช้ในการเจริญเติบโต บำรุงกำลัง และซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ ดีและไม่ดีแตกต่างกัน อาหารหลายชนิดทำให้คุณรู้สึกอิ่มแต่ไม่เกิดประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายหากนำอาหารหลายชนิดมาตรวจวิเคราะห์จะพบว่ามีสารประกอบหลายชนิดตามคุณค่าทางโภชนาการ ทำให้จำแนกสารประกอบต่างๆ ในอาหารออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน (protein) คาร์โบไฮเดรต (carbohydrate) ไขมัน (fat) ไขมัน) และวิตามิน (วิตามิน) เกลือแร่ (เกลือแร่) และน้ำ ซึ่งสารประกอบทั้ง 6 กลุ่มนี้เรียกว่า “Nutrien” (สารอาหาร) ร่างกายประกอบด้วยสารอาหารเหล่านี้ และการทำงานของร่างกายจะเป็นปกติก็ต่อเมื่อได้รับสารอาหารครบทั้ง 6 ชนิด

โภชนาการ หมายถึง อาหารที่เรารับประทานเข้าไป แล้วร่างกายนำไปใช้เพื่อการทำงานปกติของอวัยวะสำคัญ เช่น หัวใจ ปอด เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้ในการสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เราสามารถแบ่งอาหารออกเป็นหลายประเภท ตามหลักโภชนาการ อาจเป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน เกลือแร่ และน้ำ ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของร่างกายพอๆ กับโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน เมื่อรับประทานเข้าไปร่างกายจะเผาผลาญและสร้างพลังงาน สำหรับวิตามิน เกลือแร่ และน้ำ ต่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้วงจรของร่างกายทำงานได้อย่างปกติ ดังนั้นหากเราทุกคนหวังที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ต้องสนใจเรียนรู้และปฏิบัติตามแนวทางการรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ ไม่มีใครช่วยคุณได้ หากคุณไม่ทำเอง นอกจากนี้ ควรรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ทุกคนควรชั่งน้ำหนักตัวเองอย่างน้อยเดือนละครั้ง หากคุณผอมเกินไป ให้ทานอาหารที่มีประโยชน์ น้ำหนักจะเพิ่ม ถ้าอ้วนมาก ก็กินให้น้อยลง ควบคู่กับการออกกำลังกายมากขึ้น อย่าละเลยตัวเองจนมีโรคแทรกซ้อนจากความอ้วนหรือผอม

โภชนาการหมายถึง ความสำคัญของอาหารกับสุขภาพ

โภชนาการ

โภชนาการหมายถึง กิจกรรมประจำวันของมนุษย์ต้องการพลังงาน และสารอาหารที่ร่างกายได้รับจากการรับประทานอาหารแต่ละมื้อ รู้จักเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย จะช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ สมบูรณ์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง โภชนาการ คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต หากสภาพร่างกายได้รับอาหารที่มีสารอาหารครบและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายก็สามารถนำสารอาหารไปใช้ได้อย่างเต็มที่ เรียกว่ามีโภชนาการที่ดี แต่หากร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย อย่างนี้เรียกว่าโภชนาการไม่ดี หรือโรคขาดสารอาหาร โรคขาดสารอาหาร เป็นภาวะของร่างกายที่ขาดอาหาร การได้รับสารอาหารน้อยกว่าความต้องการของร่างกายหรือไม่สามารถรับประทานได้ด้วยเหตุผลต่างๆ ทำให้เกิด ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะ โภชนาการเกิน เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับอาหาร และสารอาหารที่เกินความต้องการของร่างกายทำให้เกิดการสะสมจนเกิดโทษต่อร่างกาย

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ทุกวัน ไม่ให้เบื่ออาหาร ควรกินอาหารให้หลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนตามต้องการ กินอาหารที่สะอาดและปลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารพิษที่อยู่ในอาหาร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ อาหารปนเปื้อนด้วยสาเหตุต่างๆ ได้แก่ จากเชื้อโรคและพยาธิต่างๆ สารเคมีหรือสารปนเปื้อนที่เป็นพิษหรือโลหะหนักอันตราย ซึ่งอาจเกิดจากการผลิต การปรุง การประกอบและการกระจายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ หรือสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น แผงลอยริมทาง การใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามมาตรฐาน การใช้สารเคมีในการถนอมอาหาร การใช้ ยาฆ่าแมลงในปริมาณมาก เป็นต้นหลักการเลือกอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้อน ควรเลือกรับประทานอาหารที่สด สะอาด ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ กลิ่น รส และสีจากธรรมชาติ ในการปรุงอาหารที่บ้าน ต้องเลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด มาปรุง ล้าง ทำความสะอาด ก่อนประกอบ ใช้อุปกรณ์ที่สะอาดและปลอดภัย สะอาด จัดเก็บ สะอาด มีพฤติกรรมการบริโภคที่สะอาด คือ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ใช้ช้อนกลาง

การเลือกซื้ออาหารสำเร็จรูป อาหารบรรจุซอง ควรซื้อจากร้านขายของชำ หรือคอกที่สะอาด ปรุงใหม่ มีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงวัน บรรจุในภาชนะที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมอุปกรณ์ในการจัดการ หรือตักอาหารแทนการใช้มือกินอาหารที่มีไขมันในปริมาณปานกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของไขมันส่วนเกิน กินอาหารที่มีไฟเบอร์เป็นประจำ เพื่อช่วยระบบย่อยอาหารและลดไขมันในเลือด คุณควรรับประทานไฟเบอร์เป็นประจำ ใยอาหารทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้เป็นปกติ และป้องกันโรคต่างๆ ระวังอาหารที่มีสารก่อมะเร็ง เช่น อาหารทอด อบ อบ หรือย่างจนเกรียม ลดปริมาณและระดับการรับประทานอาหารรสจัด เช่น หวาน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด เพราะจะทำให้เยื่อเมือกระคายเคือง อาหารและอาจทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคไต ปวดท้อง เป็นต้น หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมเพราะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น ตับแข็ง แผลในกระเพาะอาหาร มะเร็ง ฟันผุ เบาหวาน เป็นต้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน โรคต่างๆ เช่น ความดันโลหิตสูง ตับแข็ง โรคกระเพาะ เป็นต้น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้แก่ สุรา เบียร์ ไวน์ บรั่นดี ยาปรุง ฯลฯ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระมัดระวังในการดื่ม แม้ว่าแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปจะถูกเผาผลาญเป็นพลังงานก็จริง แต่เราไม่จัดแอลกอฮอล์เป็นสารอาหาร เพราะผลตรวจไม่ตรงกับพิษภัยของแอลกอฮอล์ที่คุกคามสุขภาพ. ผู้ติดสุรามักประสบกับโรคขาดสารอาหารต่างๆ เช่น ขาดโปรตีนและแคลอรี โรคเหน็บชา เมื่อดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานาน ตับจะถูกทำลาย ทำให้ภาวะทุพโภชนาการแย่ลง โภชนาการหมายถึง

บทความที่เกี่ยวข้อง